miércoles, 4 de junio de 2008

XA TEMOS REVISTA

Pois si, xa temos revista no Castro Baxoi. Aí está a bonita portada que nos fixo Noelia, de 4ºB.
¿Que vos pareceu "Dtodo"? Contádenos cousas... esperamos.

8 comentarios:

JenNii(3ºeSoo) dijo...

oLaaS peQeeS =)
teñO qee faLaaR en gaLegO,nOn??¬¬
poiiS aLáá imooS :p
respeCto a reviStaa.. p r e c i o s a .. ínDa qee see sOn sinCeraa.. nOn a leííN enteiiRaa.. jeje a porTaaDaa.. nOn komenToo.. gusTábamee moiTo maiiS a de ceSaaR.. peRo buenOh.. noeLiia! bOa paCienCiia tééS,oH!! jaja buenOh voumee dspeDinDo.. uN beSiiñO xenTee :)


][..Jee

lilian y alba dijo...

Parecenos unha revista interesante sobre as cousas que acontecen no noso colexio. O que mais nos gustou foi os horoscopos escritos por Mery e Fran os cales teñen un bo sentido do humor.

ver0!* dijo...

é a segunda vez q me paso por aqui..e a verdade e q me parece unha paxina orixinal...na q te podes enterar de tódalas actividades q se fan no colexio...
pero para o meu gusto deviamos facer mais actividades porq a maioria delas as fixeron os de cuarto...
e para o meu gusto a mellor actividade q se fixo no colexio foi cando veu gonzalo moure...aprendin moito da sua visita e a verdade e q me ensinou a ver a vida doutra maneira...deverian de traer mais xente coma el..


bueno e de momento non vou poñer nada mais...dentro de pouco volverei a pasarme por aqui e leerei as nobas noticias que haxa...un bico a todolos q fan posible esta páxina...


muaka^^

Noelia e Alba dijo...

A ReViSta pArEcEnOS QuE esTá moI BeN!!!

GUstaronnos MoITo,oS chISteS eSTÁN MoI Ben e tAMEn NOs GUstARon mOiTo AS rESPoSTas INteLIxeNtEs QUe FIxeRON os ALuMNos De 6º DE PriMAriA.....

buENo POIs DESde O oRDeADor Nº 183 AlBA e NOELIA de 3º eSO A qUEreN feLIciTAr A tODos Os CReadOreS deSTA REviSTa E dIciR quE É unHA PenA qUE nON SE voLVa A FAceR!!!

moItoS biCOs!!!

AlBa E NoELia

barbara e estefania dijo...

bos dias a todos...

hoxe eu(Barbara)e Estefania estrenamonos...
e antes de nada queremos felicitar a todos os que fixeron posible este blog e o seu esforzo(ainda que Begoña tivese que insistir aos alumnos para que axudasen na sua creacion =)..)

pois o blog esta moi logrado e notase que hai un gran nivel de informatica...=)

aqui acaba a nosa firma xa que ainda temos que visitar mais paxinas(tranquila Begoña que é para facer un traballo teu...)

un saudo a tod@s!!!....=)

firmado:ESTEFANIA E BARBARA

castroblog dijo...

a revista esta bastant ben o unico defecto que lle encontro e a portada!!!!!!!!!!!

Diiana dijo...

a miiña OpiiniiÓn sObre tOdO o q fiixemOs o lOngO deSte cursO cOn begOña nOn ten palaBras!!
O priinciipiiO nOn aii q negaR q tOdO pareciian unhas absurDas actiiviidadeS q se lle Ocorriian a unha prOfesOra nOva nO centrO..unha persOna q nOs chOcaba mOito a súa fOrma de lebar as clases e ata a súa fOrma de ser.. cO tempO pOdese diiciir q nOs fOmOs acOstumandO a faceR eSe tiipO de traBallos cOn ela..unS gustáBanOs maiis q outrOs..algUns reqeriian bastante esfOrzO..OriixinaliidaDe..iinclusO sentiimentO!!

tOdO iisO deu o seu frOitO..fOii a reviista dO centrO! paréceme unha bOa idea O de mOstrar o públiicO os traballOs maiis oriixinaiis dOs alumnOs!!

sergiooo!!!2 esooo!!! dijo...

o unico defecto que lle vexo a reviste e que se le nun pis pas e quedas con ansias de outro numero!! esperemos que o proximo veña con regalo incluido como fan agora toda-as revistas!!